BMETE11AF26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti fizika gyakorlat 1
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Experimental Physics 1
0
4
0
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vankó Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika és fizika tananyag ismerete
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Feladatmegoldás és gyakorlás a Kísérleti fizika 1 tárgy témaköreiben.
A középiskolából hozott tudástól függően a gyengébbeknek felzárkóztatás, a jobbaknak tehetséggondozás (versenyfeladatok). Témakörök:
differenciálás, integrálás, vektorok tömegpont kinematikája
tömegpont dinamikája
munka, energia, teljesítmény pontrendszerek
merev testek
rugalmas testek és folyadékok rezgések
hullámok

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Gyakorlati jegy 5 kis zárthelyi és beadandó házi feladatok alapján
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A félév végén legfeljebb 3 kis zárthelyi pótolható illetve javítható
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján a gyakorlatvezetővel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vankó Péter: Kísérleti fizika 1. (http://fizipedia.bme.hu/images/e/e0/KisFiz1.pdf)
Kísérleti fizika példatár (http://fizipedia.bme.hu/index.php/Kísérleti_fizika_példatár)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
25
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
25
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vankó Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: