BMETE11BG05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mérnöki fizika
A tárgy angol címe: 
Physics for Engineers
A tárgy rövid címe: 
MérnökiFizika
3
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Márkus Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.04.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.09.01.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikai mérnök, Gépészmérnök, Ipari termék- és formatervező mérnök, Mechatronikai mérnök: kötelező
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Mechanikai alaptörvények (kinematikai alapfogalmak, Newton-törvények, erőtípusok)
2. Alapvető fizikai megmaradási törvények (impulzus, perdület, energia); a munka és a teljesítmény fogalma
3. Harmonikus rezgések és alapvető hullámtani jelenségek
4. Elektrosztatikai alapfogalmak (Coulomb-erő, elektromos térerősség és potenciál, kapacitás fogalma, kondenzátorok)
5. Elektromos áram, ellenállás fogalma; alapvető áramköri törvények
6. Mágneses térben mozgó töltésre és árammal átjárt vezetőre ható erő; áramjárta hurokra ható forgatónyomaték; mágneses dipólmomentum fogalma
7. Mozgó töltések és áramjárta vezetők által keltett mágneses teret leíró alaptörvények; tekercsek mágneses tere
8. A mágneses indukció törvénye, az induktivitás fogalma, Lenz-törvény
9. Váltakozó áram, illetve egyszerű RL, RC, RLC körök
10. Elektromágneses hullámokkal kapcsolatos alapfogalmak
11. Geometriai és hullámoptikai alapjelenségek
12. A fenti témakörökhöz kapcsolódó alapvető alkalmazások és demonstrációs kísérletek

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tantárgy és tudás írásos értékelési módja két zárthelyi dolgozat formájában történik. A rendelkezésre álló munkaidő 90 perc.
Pótlási lehetőségek: 
A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
Konzultációs lehetőségek: 
heti rendszerességgel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy honlapján elérhető elektronikus jegyzet, és egyéb segédanyagok: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Mérnöki_Fizika_(GPK)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Márkus Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: