BMETE12MF03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratórium AF
A tárgy angol címe: 
Physics Laboratory AP
A tárgy rövid címe: 
FizikaLaborAF
0
0
6
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Ujhelyi Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optikai, felületfizikai és méréstechnikai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Alkalmazott Fizika Szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Üvegszálak, hullámvezetők, Lézerdióda tulajdonságai, Diffrakció és optikai jefeldolgozás, Akusztooptikai szűrő, CD lemezjátsz ó, Ellipszometria és vékonyrétegek, Optikai átviteli függvény és interferometria, Holografikus adattárolás, Elektronmikroszkópia és elektronlitográfia, Anódos oxidréteg
növesztés, Oxid rétegek vizsgálata XPS-sel, Gyémánt réteg növesztés CVD-vel

Követelmények szorgalmi időszakban: 
12 db mérési feladat elvégzése, mérésenkénti felkészülés legalább elégséges szinten, a mérési jegyzőkönyv leadása
Pótlási lehetőségek: 
1 mérési feladat pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
mérések után igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fizika laboratórium AF mérésleírás gyűjtemény
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
60
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
36
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ujhelyi Ferenc
Beosztás: 
Tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: