BMETE13AF06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti fizika gyakorlat 2
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Experimental Physics 2
A tárgy rövid címe: 
KisFizGyak2
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AF00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF02
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisérletiFizika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Beleznai Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.11.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.01.25.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, elektromágnességtan, differenciál- és integrálszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Feladatmegoldás a Kísérleti fizika II. tárgy témaköreiben.

A legfontosabb tárgykörök:
Elektromos erőtér. Elektromos áram. Mágneses erőtér. Elektromágneses indukció. Elektromágneses rezgések. Elektromágneses hull ámok. Hullámoptika.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a gyakorlati jegyet a félév során írt 2 sikeres zárthelyi eredményének átlaga adja
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
sikertelen zárthelyik a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolhatók
Konzultációs lehetőségek: 
előzetes megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Füstöss L.: Feladatok elektrodinamikából, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Kálmán P.-Tóth A.: Kibővített óravázlat (internetről letölthető segédanyag)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kálmán Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Tóth András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: