BMETE14AF07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika
A tárgy angol címe: 
Chemical and Biomedical Measurement Techniques
A tárgy rövid címe: 
KémOrvbioMértech
2
0
2
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVEFKA144
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kémia
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMEVEFK1144
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Kémia I.
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMEVEFK1145
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Kémia II.
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIHIA028
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Méréstechnika
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMEVIHI0195
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Méréstechnika
2.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE11AF30
2.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Méréstechnika
Kizáró tantárgyak: 
BMETE14AF06
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lagzi István László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.29
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.31
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A kémia és a méréstechnika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Előadásanyag (14x2 óra)

1. Gázkromatográfia és tömegspektrometria,  2.Folyadékkromatográfia, 3.Mágneses magrezonancia spektroszkópia, 4.Atomspektroszkópia, 5.Elektroanalitikai módszerek, 6.Termikus analízis, 7.Kisszögű röntgenszórás biomembránokon, 8.Reakció- és enzimkinetikai mérések, 9.Fiziológiai méréselmélet alapfogalmai (kísérlettervezés, megfigyelés, ellenőrzés, kiértékelés, stb.), 10.Fiziológiai folyamatoknál a mérési eljárások tervezése (nyomjelzős kinetika, stb.), 11.Kompartment rekeszanalízis matematikai alapjai. Zárt és nyitott rendszerek matematikai leírása. Inhomogenitás, 12.Kompartmentanalízis alkalmazástechnikája,  13.Orvosinformatikai kommunikációs- és diagnosztikai rendszerek,  14.Esettanulmanyok ismertetése.

2. Laboratóriumi gyakorlat (14x2 óra)

1. Gázkromatográfia és tömegspektrometria,  2.Folyadékkromatográfia,  3.Mágneses magrezonancia spektroszkópia, 4.Atomspektroszkópia, 5.Elektroanalitikai módszerek I. Voltammetria, 6.Elektroanalitikai módszerek II. Amperometria, 7.Kisszögű röntgenszórás mérése biomembránokon,  8.Reakció- és enzimkinetika mérése széndioxid detektálással,  9.Élettani folyamatok szimulációja kompartment analízis felhasználásával, 10.Élettani folyamatok identifikációja kompartment analízis felhasználásával,  11.EKG jelfeldolgozás, 12.EEG jelfeldolgozás, 13.Ultrahang echokardiográfia, 14. Vércukormérés és feldolgozás. Adaptív inzulinadagolás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 nagyzárthelyi írása: egy a kémiai és egy az orvosbiológiai méréstechnika anyagából
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A mérési gyakorlatok után a mérést irányító tanszéken
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Analitikai kémia I. (szerk.: Pokol Gy., Sztatisz J.), BME jegyzet (65028), Műegyetemi Könyvkiadó,1999.
2. Balla J.: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai, Abigél Bt., 1997.
3. Benyó, Z.: Folyamatmodellek kisérleti meghatározása, elemzése és orvos-élettani alkalmazása. Egyetemi jegyzet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
56
Felkészülés zárthelyire: 
38
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lagzi István László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András