BMETE14AX18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezető fizika C
A tárgy angol címe: 
Introductory Physics C
A tárgy rövid címe: 
BevezetőFizikaC
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kály-Kullai Kristóf
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.09.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyész- és biomérnök BSc képzések felzárkózást segítő szabadon választható tantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Mozgások: hely – sebesség – gyorsulás; egyenletes és egyenletesen gyorsuló mozgás, körmozgás. Impulzus, impulzus-megmaradás.
Newton törvényei; erőtörvények. Hajítás, lejtő, súrlódás. Statika.
Nyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő. Ideális gáz nyomása, gáztörvény; folyamatok ábrázolása.
Munka, mechanikai energia, belső energia, hő; energiamegmaradás. Bernoulli-törvény.
Elektromos töltés, áram, feszültség, ellenállás. Ohm-törvény, Joule-törvény, soros és párhuzamos kapcsolás; mérőműszerek.
Geometriai optika: fénysugár, visszaverődés, törés, Snellius-Descartes-törvény, leképezési törvény; lencsék és tükrök képalkotása. A fehér fény felbontása, spektrum.

A FELDOLGOZÁS MÓDJA: kiscsoportos gyakorlatok formájában.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
6, egyenként max. 20 pontos kis zárthelyi és egy kötelezően teljesítendő 20 pontos szóbeli beszámoló van; a 4 legjobb kis zárthelyi és a beszámoló összpontszáma alapján alakul ki a félévközi jegy.
Pótlási lehetőségek: 
A szóbeli beszámoló az utolsó héten pótolható. A kis zárthelyikhez nincsen pótzárthelyi. A pótlási héten pótpót zárthelyi írható az egész anyagból különeljárási díj megfizetése mellett.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Középiskolai fizikapéldatár, összeállította Moór Ágnes
Fizika 9. – 10. – 11. – 12. emelt szintű képzéshez (NT 17135, NT 17235, NT 17335, NT 17435); feladatgyűjtemény (NT 81540)
Dér, Radnai, Soós: Fizikai feladatok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
2
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kály-Kullai Kristóf
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Wittmann Mária
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András