BMETE14MF02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Dinamikai rendszerek
A tárgy angol címe: 
Dynamical Systems
A tárgy rövid címe: 
DinamikaiRendszerek
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy a természettudomány különböző területein (fizika, kémia, biológia) használt determinisztikus modellek kvalitatív viselkedését tanulmányozza, és ezen belül a közönséges differenciálegyenlet-rendszerek valamint a leképezések segítségével leírható rendszerekkel
foglalkozik az alábbi témakörök tárgyalásával: a Lotka-Volterra és a Brüsszelátor modell, konzervatív és határciklusos oszcillációk, disszipatív
rendszerek attraktorai és bifurkácói, lokális és globális stabilitás, a logisztikus leképezés, Ljapunov exponens, káosz.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J.M.T. Thompson and H.B.Stewart: Nonlinear Dynamics and Chaos ( Wiley 1986),
J. Hale and H. Kocak Dynamics and Bifurcations Springer (New York , Heidelberg 1996)
Noszticzius Zoltán, Volford András és Wittmann Mária: Dinamikai rendszerek (jegyzet és segédanyagok a tanszéki honlapon)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Noszticzius Zoltán
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: