BMETE15AF54

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Tudományos programozás
A tárgy angol címe: 
Scientific Programming
A tárgy rövid címe: 
TudományosProgramozás
1
0
2
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIEEA026
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Programozás 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Török János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.11.13.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.11.14.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciálegyenletek, programozás, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizika Bsc kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Python notebook installálás, alapok, python bevezető
2. Adattípusok
3. Függvények, hibakezelés, fájlműveletek
4. numpy, vektor és mátrixműveletek, lineáris algebra
5. scipy, műveletek ritka mátrixokkal, sajátérték, sajátvektor
6. Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása, peremfeltételek
7. Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása 1.
8. Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása 2.
9. Adatfájlok (json, xml) kezelése
10. Adatok analízise, hierarchikus csoportosítás
11. Sztochasztikus optimalizálás
12. Neurális hálózat tanítása, képfeldolgozás

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladat, projekt munka
Pótlási lehetőségek: 
Tvsz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Folyamatosan
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
30
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Török János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Werner Miklós
Beosztás: 
doktorandusz
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László