BMETE47D132

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Humán kognició vizsgálata agyi hálózatelemzéssel
A tárgy angol címe: 
Understanding Human Cognition with Brain Network Analysis
A tárgy rövid címe: 
HumánKognícióVizsgálata
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth Brigitta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.08.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.08.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív idegtudomány, Kognitív pszichológia, Neuropszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy betekintést adjon a közös cselekvést végzők és a beszélgető partnerek közötti összehangolódás viselkedéses és idegrendszeri jelenségeinek kutatásába és kurrens elméleteibe. Az elméleti alapok (pl., Hohwy, 2007; Pickering & Garrod, 2013) áttekintése után sorra vesszük az elmúlt években igazolt szinkronizációs jelenségeket, elsőként a közös cselekvés, majd a két ember között zajló kommunikáció területén, külön hangsúlyt fektetve a viselkedés bejóslásának (ezen belül többek között a prediktív kódolás) lehetséges szerepére a szereplők közötti összehangolódás irányításában, hatékonyabbá tételében. A kurzus során betekintést nyújtunk a kétszemélyes idegtudomány (2-person neuroscience) modern irányzatának módszereibe és eredményeibe. A cél, hogy a hallgatók integrált alaptudást kapjanak az összehangolódási vizsgálatok eredményeiről, és ezeket kritikai módon össze tudják kapcsolni az alap kognitív pszichológiai és pszicholingvisztikai ismereteikkel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tantárgy tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, egyik témához kapcsolódóan kutatási terv, vagy szakirodalmi összefoglaló elkészítése.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Sporns, O. (2016). Networks of the Brain. MIT press
Alavash, M., Tune, S., & Obleser, J. (2019). Modular reconfiguration of an auditory control brain network supports adapt
Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional
Akarca, D., Vértes, P. E., Bullmore, E. T., & Astle, D. E. (2021). A generative network model of neurodevelopmental diversity in structural brain organization. Nature communications, 12(1), 1-18.
Menon, V., & D’Esposito, M. (2022). The role of PFC networks in cognitive control and executive function. Neuropsychopharmacology, 47(1), 90-103.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth Brigitta
Beosztás: 
Tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Természettudományi Kutatóközpont
Név: 
Dr. Háden Gábor
Beosztás: 
Tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Természettudományi Kutatóközpont
Név: 
Dr. Boncz Ádám
Beosztás: 
Tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Természettudományi Kutatóközpont
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna