BMETE47MC03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kognitív pszichológia fő ágai 1
A tárgy angol címe: 
Cognitive Psychology 1
A tárgy rövid címe: 
KogPszich1
2
0
2
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.05.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1) Az emberi információtárolás jellegzetességei mellett a kurzus megmutatja azt is, milyen kapcsolatok vannak idegrendszeri, pszichológiai és mesterséges információtárolási rendszerek között. 2) Az észlelés alapvető elméletei, neurobiológiai és pszichológiai alapok. Receptív mező.
Laterális gátlás. Kérgi szerveződés Párhuzamos pályák. Szomatoszenzoros percepció. A látórendszer részletei. 3) A nyelv és gondolkodás kapcsolatának vizsgálati és vitakérdéseit. A nyelvi és kulturális relativizmus problémája, a kategóriák eredete, a gyermeki nyelvfejlődés meghatározói, gondolkodás, kultúra és idegrendszer kapcsolata központi témái.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadásokon és laborgyakorlatokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsgára készülés
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Sekuler, R. és Blake, R. : Észlelés. Bp., Osiris, 2000.
Tomasello, M.: Gondolkodás és kultúra. Bp., Osiris., 2001
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Racsmány Mihály
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Pléh Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: