BMETE47MC29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Az emlékezet és a tanulás pszichológiája
A tárgy angol címe: 
Memory and the Psychology of Learning
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC25
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevKísPszich
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kísérleti pszichológia, kognitív pszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A témák a kortárs memóriakutatás kiemelt területei. Az órák az egyes területek legvitatottabb eredményeit, új elméleteit járj ák körül, egy vagy alkalmanként két tanulmány segítségével.

1. Alvás és memória 2. Konszolidáció és rekonszolidáció 3. Amnézia 4. Prospektív memória 5. Önéletrajzi emlékezet 6. Emlékezeti hanyatlás
7. Konzultációs óra: kutatási terv megbeszélés 8. Előhívás 9. Gátlás és interferencia 10. Tanulás és transzfer 11 Munkamemória 12. Konzultációs óra: kutatási terv megbeszélés

The topics covered in the course are the currently topical areas of memory research. The most controversial results and new theories of the various topics are discussed based on one or two studies.

1. Sleep and memory. 2 Consolidation and reconsolidation. 3. Amnesia 4. Prospective memory 5. Autobiographica memory 6. Memor y decay 7. Consultation with students on research proposal. 8. Recall. 9. Inhibition and interference 10. Learning and transfer 11. Working memory 12. Consultation with students on second research proposal.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két kutatási terv elkészítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Baddeley, A.D. (2005): Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest
Baddeley, A.D., Eysenck, M.W., Anderson, M.C. (2010) Emlékezet. Akadémiai Kiadó, Budapest
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
20
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Racsmány Mihály
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: