BMETE47MN18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kutatómunka
A tárgy angol címe: 
Research Work
A tárgy rövid címe: 
Kutatómunka
0
10
0
f
Kredit: 
10
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zimmer Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.05.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.05.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető módszertani, statisztikai és elméleti ismeretek az alap- és mesterképzésben
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia MA képzés kognitív pszichológia specializációjának kötelező tárgya a 4. félévben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A félév során egyénileg egyeztetett módon témavezetővel együtt dolgozva mérések készítése és konzultációk.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
projektfeladat elvégzése kiadott feladatkiírás alapján
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
90
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
300
Ellenőrző adat: 
300
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy adatlapja PDF-ben: