BMETE80AX19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris környezetvédelem
A tárgy angol címe: 
Nuclear environmental protection
A tárgy rövid címe: 
NuKöv
2
0
1
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AX19
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Zagyvai Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.04.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika: differenciál- és integrálegyenletek alapfogalmai, valószínűségszámítás alapjai Fizika: általános alapok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VEK Környezetmérnök BSc képzés kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A dózismennyiségek, a közöttük fennálló összefüggések, kapcsolatok
A külső és belső sugárterhelés meghatározásának mérési és számítási módszerei
Az ionizáló sugárzások egészségkárosító hatásai (determinisztikus és sztochasztikus hatás) A sugárvédelmi szabályzás jogi és hatósági rendszere, az immisszió és emisszió korlátozása A természetes radioaktivitás összetevői, a radon jelentősége, meghatározási módszerei
A radioaktív hulladékok keletkezése, fajtái, minősítése
A szennyezések terjedésének számítása, szerepe a hulladékok elhelyezésének kijelölésében

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel a laboratóriumi gyakorlatokon (3 alkalom), jegyzőkönyv készítése, félév végén záródolgozat megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
pótlási lehetőség a sikertelen záródolgozathoz
Pótlási lehetőségek: 
a vizsgaidőszakban
Konzultációs lehetőségek: 
minden előadás után
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
a Nukleáris Technikai Intézet weblapjáról letölthető jegyeztvázlat, előadási diák és mérési útmutatók
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Zagyvai Péter
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: