BMETE80MF51

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neutron és szinkrotronsugárzás a kondenzált anyagok vizsgálatában
A tárgy angol címe: 
Neutron and Synchrotron Radiation for Condensed Matter Studies
A tárgy rövid címe: 
NeutronÉsSzinkSugAKondAnyagokVizsg
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Temleitner László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.09
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.06.20
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, alapszintű kvantummechanika, Fourier-transzformáció ismerete
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus MSc szak szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy a neutron- és röntgenszórás területéről mutatja be az anyag szerkezetvizsgálatára szolgáló technikák fizikai alapjait, az alkalmazott technikával megválaszolható kérdések és anyagok körét, valamint az adott területen általánosan használt modellező szoftvereket is.1. Termikus neutron és foton tulajdonságai, részecske-anyag kölcsönhatás.2. Források (reaktor és spallációs forrás, moderátor; eltérítő mágnes, Wiggler, undulator, röntgen szabadelektron-lézer) és detektorok.3. Rétegszerkezetek vizsgálata, optika: törés és visszaverődés felületeken -- reflektometria.4. Szóródás kristályokon (egykristály és pordiffrakció, szóródás tökéletes kristályon) -- diffrakció, Rietveld-finomítás.5. Szóródás rendezetlen szerkezetű anyagokon (folyadék és amorf anyagok, nanorészecskék, rendezetlenség kristályos fázison) -- diffrakció és kisszögű szórás.6. Szóródás mágneses szerkezeteken -- diffrakció és kisszögű szórás.7. Spektroszkópia az atomi szintű dinamika tanulmányozására -- röntgen és neutron rugalmatlan szórási spektrométerek; XANES/EXAFS,ARPES, mágneses cirkuláris dikroizmus.8. Képalkotás és egzotikus technikák: rezonáns szórási technikák, stb.9. Laborlátogatás egy röntgen és egy neutron laborban.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egy módszer vagy konkrét vizsgálat bemutatása eredeti szakirodalom vagy saját kutatás alapján előadás keretében.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az előadőval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Jens Als-Nielsen, Des McMorrow: Elements of Modern X-ray Physics, 2nd edition, Wiley, 2011.
Sólyom Jenő: A modern szilárdtest-fizika I. Szerkezet és dinamika
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
12
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Temleitner László
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner FK, Komplex Foly. O
Név: 
Dr. Pusztai László
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner FK, Komplex Foly. O
A tanszékvezető neve: 
Dr Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: