BMETE80MF71

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka-készítés OF
A tárgy angol címe: 
Diploma Work MP
A tárgy rövid címe: 
DiplomamunkaKészítésOF
0
0
10
f
Kredit: 
30
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF86
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabOF2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80MF72
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóLabOF2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF87
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
[OFSzig]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Orvosi fizika specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A diplomamunka elkészítése a témavezető és/vagy a konzulens útmutatása alapján.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a dolgozat elkészítése során végzett munkát a témavezető értékeli
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A diplomamunka megvédésére a záróvizsgán kerül sor
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatosan, a témavezetővel ill. konzulenssel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kutatási témától függő szakirodalom
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
760
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
900
Ellenőrző adat: 
900
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: