BMETE80SR01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris méréstechnika 1
A tárgy angol címe: 
Nuclear Measurement Techniques 1
24
0
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnöki szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés: a tárgy jelentősége, felhasználhatósága, alkalmazhatóságok. Néhány - a tárgyhoz szükséges - alapfogalom átismétlése: radioaktivitás, magreakciók, bomlássémák. Magsugárzások főbb jellemzői; Radioaktív sugárzások kölcsönhatása az anyaggal a detekt álás szempontjai szerint.
Általános detektor jellemzők (érzékenység, response, energiafelbontás, hatásfok, holtidő). Detektor típusok (gáz, szcintillác iós, félvezető, egyebek pl. TLD, film, szilárdtest, spd. stb.). Jelfeldolgozó és kiértékelő elektronikus egységek (erősítők, diszkriminátorok, analizátorok, koincidencia körök, stb.)

Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A megadott konzultációs időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
40
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
86
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: