BMETE90AX07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika A3 építőmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics A3 for Civil Engineers
A tárgy rövid címe: 
MatematikaA3EO
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fritz József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, komplex aritmetika, egy- és többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása, függvénysorok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező alaptárgy az Építőmérnöki Kar képzéseiben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Görbék és felületek differenciálgeometriája
Skalár- és vektormezők Potenciálelmélet Differenciálegyenletek osztályozása
A másodrendű lineáris differenciálegyenlet
Nemlineáris differenciálegyenletek Lineáris differenciálegyenlet rendszerek A valószínűség fogalma
Diszkrét valószínűségi változó és eloszlása
Folytonos eloszlású valószínűségi változók Kétdimenziós eloszlások, korreláció és regresszió Statisztikai alapfogalmak

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyik megírása min. 40%-os eredménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga; osztályzat kialakítása: max 50% zárthelyik eredménye, min 50% vizsga eredménye
Pótlási lehetőségek: 
A félévközi zárthelyik a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolhatók
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas' Calculus, 11th ed. Addison Wesley 2004. (magyar kiadás előkészületben)
Szász Gábor: Matematika II. Tankönyvkiadó 1989.
Farkas Miklós: Matematika VI, VII, VIII. Tankönyvkiadó 1993.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
26
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Dr. Simon Károly
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szász Domokos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: