BMETE90AX27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ábrázoló geometria – Alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Descriptive Geometry – Fundamentals
A tárgy rövid címe: 
ÁbrGeomAlapism
0
2
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szilágyi Brigitta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.11.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.12.19
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika törzsanyag
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Gépészmérnöki Karon oktatott Ábrázoló geometria tantárgy szabadon választható kiegészítése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

-- Rajztechnikai ismeretek. Az euklideszi szerkesztés fogalma. Síkbeli szerkesztések. Szabályos sokszögek szerkesztése, szerkeszthetősége. Közelítő szerkesztések. Alaptestek típusai.
-- Általános axonometria. Testek rekonstruálása vetületeik alapján. Transzformációk, koordinátatengelyekre és koordinátasíkokra történő tükrözések.
-- Kétképsíkos ábrázolás. Illeszkedési feladatok, térelemek kölcsönös helyzete. Egyenes és sík metszéspontja.
-- Síkok metszésvonala, síkidomok áthatása.
-- Képsík-transzformáció, egyenes és sík speciális nézeteinek előállítása.
-- Poliéder síkmetszete.
-- Poliéderek áthatása.
-- Méretes szerkesztések. Térelemek távolsága és hajlásszöge.
-- Méretes testábrázolás.
-- Körábrázolás.
-- Kúpszeletek: definíciók, pontok és érintök szerkesztése.
-- Felületek ábrázolása.
-- Felületek síkmetszete.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
Konzultációs lehetőségek: 
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518)
Bancsik Zs., Lajos S., Juhász I.: Ábrázoló geometria kezdőknek (elektronikus jegyzet)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
28
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: