BMETE90AX29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika A3 műszaki menedzsereknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics A3 - for technical managers
A tárgy rövid címe: 
MatematikaA3 Man
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hujter Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.03.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, egy- és többváltozós analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A GTK Műszaki Menedzser BSc Szakának kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lineáris programozással modellezhető gazdasági problémák. A lineáris programozási feladatok megoldása szimplex módszerrel. A dualitás fogalma, dualitási tételek. Árnyékárak és redukált költségek. Érzékenység vizsgálat, parametrikus programozás. A játékelmélet alap modellje,
Neumann tétel. A nemlineáris programozás alapmódszerei. Kuhn-Tucker tétel. Kvadratikus programozás. Hiperbolikus programozás. Optimalizálás több célfüggvény esetén. Szállítási és hozzárendelési feladat. Egészértékű programozás. Modellezés egészértékű változókkal. A korlátozás és szétválasztás elve. Hátizsák feladat és az utazóügynök probléma. Optimalizálási feladatok számítógépes megoldási lehetőségei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 házi feladat eredményes megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga; osztályzat kialakítása: 100%-ban az írásbeli vizsga eredménye, szóbeli javítási lehetős
Pótlási lehetőségek: 
A 2 házi feladat beadása a vizsgaidőszak első hetében pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gáspár László, Temesi József: Lineáris programozási gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
Bajalinov Erik, Imreh Balázs: Operációkutatás, Polygon, 2001.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hujter Mihály
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: