BMETE90AX33

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika EP1
A tárgy angol címe: 
Mathematics EP1
A tárgy rövid címe: 
MatematikaEP1
2
2
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.03.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.04.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Építészmérnök képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. hét. Elemi függvények (hatvány, exponenciális, trigonometrikus függvények és inverzeik) tulajdonságai; értelmezési tartomány, értékkészlet, grafikonjuk, stb.
2. hét. Függvény határértéke, nevezetes határértékek, határérték tételek alkalmazásai.
3. hét. Differenciálszámítás. A deriválás technikája.
4. hét. A differenciálszámítás alkalmazása. Függvény menetének vizsgálata.
5. hét. Szélsőérték feladatok.
6. hét. Határozatlan integrál.
7. hét. Integrálás technikája. Parciális integrálás, helyettesítés módszere.
8. hét. Racionális törtfüggvény integrálása.
9. hét. Határozott integrál, az integrálszámítás alkalmazásai.
10. hét. Vektorok, műveletek vektorokkal, vektoralgebra.
11. hét. Mátrixok, mátrixalgebra.
12. hét. Lineáris egyenletrendszer megoldás, Gauss módszer.
13. hét. Determináns, inverz mátrix.
14. hét. Felkészülés a vizsgára.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zh
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetente kétszer a Matematika Intézet szervezésében
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas: Kalkulus
Bólyai sorozat megfelelő kötetei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
16
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: