BMETE90AX34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika EP2
A tárgy angol címe: 
Mathematics EP2
A tárgy rövid címe: 
MatematikaEP2
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.03.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.04.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika Ep1
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Építészmérnöki szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Komplex számok, összeadás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás.
- Mátrixok sajátértékei, sajátvektorai.
- Közönséges elsőrendű szeparálható differenciálegyenlet.
- Közönséges elsőrendű lineáris differenciálegyenlet.
- Közönséges másodrendű állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet.
- Kétváltozós függvények szemléltetése
- Kétváltozós függvénnyel megadott felület érintősíkja.
- Kétváltozós függvény parciális deriváltjai.
- Kétváltozós függvény iránymenti deriváltja.
- Kétváltozós függvény szélsőértéke
- Kettősintegrál fogalma, kiszámítása, alkalmazásai.
- Görbe megadása
- Görbe érintővektora, kísérő triéder.
- Sebesség, gyorsulás.
- Görbe görbülete.
- Görbedarab ívhossza.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
4 zh
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetente kétszer a Matematika Intézet szervezésében
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas: Kalkulus
Bólyai sorozat megfelelő kötetei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: