BMETE91AM47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Algoritmuselmélet programozási feladatok
A tárgy angol címe: 
Programming exercises for theory of algorithms
A tárgy rövid címe: 
AlgoritmuselméletProgFel
0
0
0
f
Kredit: 
1
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM43
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika 2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZAB01
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
[AlgElm]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Python nyelv
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja az Algoritmuselmélet című tárgy során tanult algoritmusok programozásán keresztül a hallgatók programozási képe sségeit szinten tartani, és egyúttal az algoritmusok jobb megértését is elősegíteni.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Magnus Lie Hetland: Python Algorithms, Mastering Basic Algorithms in the Python Language, Apress, 2010
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
30
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: