BMETE92MM10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Normált algebrák elemei
A tárgy angol címe: 
Elements of Normed Algebras
A tárgy rövid címe: 
Normált algebrák
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM12
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Funkcionál-an.
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE921019
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Funkcionál-an.
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE92AF02
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Funkcionál-an.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Andai Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.04.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Funkcionálanalízis alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Fizikus MSc szakok szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A kvantummechanika Neumann-féle axiómái. Fizikai mennyiségek és állapotok mint operátorok.
2. Absztrakt algebrák: normált-, Banach-, C*- és Neumann-algebrák.
3. A spektrum tulajdonságai Banach-algebrában.
4. Karaktertér és Gelfand-transzformáció kommutatív algebrán. Cech-Stone kompaktifikáció.
5. Pozitív elemek C*-algebrában. Funkcionálok algebrákon: reguláris-, hű-, egységtartó és reprezentálható funkcionálok.
6. GNS konstrukció és alkalmazásai. Állapotok algebrákon és az algebrák ábrázolásai.
7. CAR- és CCR-algebrák, Fock-tér, vákuum vektor.
8. Approximatív egységelemes algebrák irreducibilis ábrázolásainak osztályozása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsga előtt, a hallgatókkal egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
W. Rudin, Functional Analysis, (McGraw-Hill Book Co., New York, 1973).
O. Bratteli, D. W. Robinson, Operator algebras and quantum statistical mechanics (Springer-Verlag, New York, 1987).
J. Dixmier, C* algebras (North-Holland Publishing Co., Amsterdam-New York-Oxford, 1987).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Andai Attila
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: