BMETE92MX25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fourier analízis mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Fourier Analysis for Engineers
1
1
0
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE92MM00 Fourier analízis és függvénysorok
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. G. Horváth Ákosné
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.10.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.12.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Real analysis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnök MSc képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Fourier series on finite and infinite intervals, summation methods, function spaces, convergence. Application to partial differential equations. Fourier transform. Distributions. Application to differential equations and equation systems. Introduction to wavelets. Multiresolution analysis and
wavelet transform.

Fourier sorok véges és végtelen intervallumokon, szummációs eljárások, függvényterek, konvergencia kérdések. Alkalmazás parci ális differenciálegyenletekre. Fourier transzformált. Disztribúciók. Alkalmazás differenciálegyenletekre és -rendszerekre. Bevezetés a waveletek elméletébe. Multirezolúciós analízis és wavelet transzformált.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi + szóbeli beszámoló
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Loukas Grafakos: Classical Fourier Analysis, 2008 Springer
S. Jaffard, Y. Meyer, R.D. Ryan: Wavelets, 2001 SIAM
F. Marcellán, W. Van Assche: Orthogonal Polynomials and Special Functions, 2006 Springer
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
15
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. G. Horváth Ákosné
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: