BMETE939300

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A kombinatorikus optimalizálás számítógépes módszerei
A tárgy angol címe: 
Computerized Methods of Combinatorial Optimization
A tárgy rövid címe: 
AKombOptSzgMódsz
0
0
2
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911833
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Lineáris algebra
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIMA2207
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AlgoritmusokElm.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Hujter Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.05.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.06.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mátrixok, gráfok, véges halmazrendszerek, elemi függvények, az optimumszámítás elemei, az algoritmuselmélet elemei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a Matematikus szak Operációkutatás szakirányán
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az optimumszámítás területének a lineáris programozás és a nemlineáris optimalizálás mellett a kombinatorikus optimalizálás a z egyik fontos része. Napjainkban a számítógéptudomány az egyik legfontosabb felhasználási tetülete és ugyanakkor a számítógép a legfontosabb
munkaeszköze.
A szemeszter során a hallgatók megismerkednek a következő témakörök számítógépes vonatkozásaival: 1. Gráfok, hálózatok, mátrixok és adatbázisok kapcsolata. 2. Összefüggőségi, útvonaloptimalizálási, ütemezési, szállítási, hálózattervezési kérdések 3. Totális unimodularitással, egészértékű programozással, a szimplex módszer alkalmazásával kapcsolatos témák. 4. A numerikus hibaanalízis és az algoritmik us komplexitás vonatkozásai. 5. Az elterjedt matematikai szoftvercsomagok (Matlab, Derive, Maple, CPLEX, LP_Solve) és internete s optimalizálási lehetőségek megismerése.
A hallgatók mindegyik fenti témakörben kapnak egy-egy, a gyakorlati alkalmazások által motivált, konkrét számadatokkal megadott házi feladatot, és azokra számítógépes megoldást kell benyújtaniuk. Alkalmazniuk kell tudni a rendelkezésükre bocsátott szoftvereket, ismerniük kell az elméleti hátterül szolgáló matematikai eredményeket, és ténylegesen el kell végezniük az alkalmazott módszerek számítógépes impelement ációját.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
félévközi jegyházi feladatok elvégzése és laborbeli aktivitás alapján
Pótlási lehetőségek: 
az általános egyetemi szabályok szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetente, a kijelölt helyen és időben
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Jordán T., Recski A., Szeszlér D.: Rendszeroptimalizálás, kézirat 2003, megjelenik egyetemi jegyzetként 2004 -ben
Chinneck. J.W.: Practical Optimization: A Gentle Introduction, http://www.sce.carleton.ca/faculty/chinneck
Imreh B.: Kombinatorikus optimalizálás, Novadat, 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
88
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Hujter Mihály
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: