BMETE94AM15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Differenciálgeometria 2
A tárgy angol címe: 
Differential Geometry 2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE94AM05
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Diffgeometria1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Szilárd
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.06.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Klasszikus differenciálgeometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc képzés Elméleti szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Topologikus terek, Hausdorff-terek, összefüggőség, kompaktság, homotópia, fundamentális csoport, fedőleképezések, sokaságok, differenciálható struktúrák, érintőtér, irányíthatóság, csoporthatások, Riemann-féle metrika, metszetgörbület, Euler-Poincaré karakterisztika,
Gauss-Bonnet tétel, Riemann-felületek és osztályozásuk.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás megszerzésének feltétele a tárgyhoz tartozóDifferenciálgeometria 2 gyakorlat teljesítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szőkefalvi-Nagy Gyula-Gehér László-Nagy Péter,Differenciálgeometria,(1979)
Dubrovin-Fomenko-Novikov: Modern Geometry I, II
Szenthe J.: Bevezetés a sima sokaságok elméletébe
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Etesi Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: