BMETE94AM17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a geometriába
A tárgy angol címe: 
Introduction to Geometry
A tárgy rövid címe: 
BevezetésAGeometriába
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szirmai Jenő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolában oktatott matematika törzsanyag.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. hét Középiskolai ismétlés: térelemek kölcsönös helyzete, szög, távolságok, stb.
2.hét Geometriai transzformációk szintetikusan I.
3. hét Geometriai transzformációk szintetikusan II.
4. hét Vektorgeometria, lineáris öf., skaláris/vektoriális szorzat, koordinátázás, Lagrange-Jacobi azonosságok
5. hét Sík/egyenes analitikus leírása
6. hét Egybevágóságok analitikus leírása I.
7. hét Egybevágóságok analitikus leírása II.
8. hét Homogén koordináták, a geometriai transzformációk egyöntetű kezelése
9. hét Affinitások, hasonlóságok analitikus alakja
10. hét Gömbi geometria alapjai I.
11. hét Gömbi geometria alapjai II
12. hét Poliéder definíciója, Euler tétele
13. hét Speciális poliéderek: konvex, szabályos (ezek realizálása is), félig-szabályos, stb.
14. hét Cauchy merevségi tétele, és egyéb érdekességek poliéderekre

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladat sorok megoldása, előadásokon való részvétel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyéni egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Reiman István: A geometria és határterületei (Gondolat Kiadó),
G.Horváth Ákos: Csodálatos geometria, Typotex, Budapest, 2013.
Hajós György: Bevezetés a geometriába (4219)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szirmai Jenő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: