BMETE94AX02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ábrázoló geometria 2
A tárgy angol címe: 
Descriptive Geometry 2
A tárgy rövid címe: 
ÁbrGeom2
1
1
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
ÁbrGeom1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Prok István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.11.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az ábrázoló geometria alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy Építőmérnök és Gépészmérnök hallgatók számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

– Kúpszeletek, ruletták (síkbeli mozgások), csavarvonal ábrázolása. Affinitás és centrális kollineáció alkalmazása kúpszeletekkel kapcsolatos szerkesztésekben.
– Felületek ábrázolása. Érintősík, felületi normális, kontúr, képkörrajz. Forgásfelületek ábrázolása. A gömb, a forgáskúp, a fo rgáshenger és a tórusz. Forgásfelületek síkmetszete. Forgásfelületek áthatása: párhuzamos, metsző és kitérő tengelyű felületek.
– Kúpok, hengerek síkba terítése. Két görbét összekötő kiteríthető felület szerkesztése.
– A centrális ábrázolás alapfogalmai, szerkesztések vízszintes síkban, távolság felmérés függőleges egyenesekre. Rendezett vetü leteivel adott testek centrális ábrázolása.
– A számítógépi ábrázolás alapfogalmai, koordinátarendszerek kapcsolata, a színelmélet alapjai. Síklapú testek adatszerkezete, metszési és áthatási algoritmusok. Szabályos és félig-szabályos testek számítógépes modellezése. Szimmetriák. Felületek leírása és megjelenítése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
4 Hf és 1 Zh (15. hét) elégséges szintű teljesítése. A jegy 50-50%-ban a Hf-ok átlagából és a Zh eredményéből adódik.
Pótlási lehetőségek: 
A Zh pótlása a vizsgaidőszak első két hetében 1-1 alkalommal megkísérelhető, a Hf-ok is a 2. hét végéig pótolhatók.
Konzultációs lehetőségek: 
A Zh és a pót Zh-k előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár – építőmérnök hallgatók számára (410662)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Prok István
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tsz
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: