BMETE959308

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A természetes nyelvfeldolgozás matematikai alapjai
A tárgy angol címe: 
Mathematical Foundations of Natural Language Processing
A tárgy rövid címe: 
ATermNyelvFeld
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Lineáris algebra
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Algebra
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Valszám
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Diszkrét mat
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis
2.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
villanykarról is
3.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
felvehető legyen
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.01.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.02.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, algebra, valszám, diszkrét matematika, analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy -- Az alkalmazott matematika egyre jelentősebbé váló és így elhelyezkedést is biztosító fejezetének megismertetése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az előadások célja a hallgatók megismertetése azoknak a nyelvészeti elméleteknek a matematikai alapjaival, amelyek felhasználása nélkül nem készíthető modern ember-komputer interakciós alkalmazás (emberi beszéddel, írással, szöveggel, nem pedig programnyelven vsló
kommunikáció) és amelyek nélkül a modern multiligvális társadalom egyre kevésbé elképzelhető.

1: Nyelvészet, grammatika, axiomatikus módszer
2: Véges automaták és Turing gépek közötti nyelvosztályok. Generálás.
3: Hangtan: fonémák, jegyek, hangsúly intonáció, szupraszegmentális és autoszegmentális elemek, nyelvi ellenőrzés (spell checking).
4: Alaktan: prozódia, szóképzés, optimalitás, Zipf-törvénye.
5: Mondattan: kombinatorikus grammatikai és szemantikai elméletek. Súlyozott nyelvek, súlyozott véges automaták, rejtett Markov modellek
6: Jelentéstan: paradoxonok, Montague nyelvtan. Igatságértékeke, változó kötés, típus algebra.
7: Bonyolultság: információ, Kolmogorov bonyolultság
8: Nyelvi alakfelismerés: kvantizáció, magasszintű jelfeldolgozás, a jel információtartalma, dokumentum osztályozás
9: Beszédfelismerés: alacsony szintű jelfeldolgozás. A fonémák mint rejtett elemek. Fonológiai és fonetikai kategó riák. Beszédszintézis
10: Kézi és nyomtatott írás felismerése: lap dekompozíció, jegy számítás.
11: Tanuló algoritmusok: neurális hálók, rejtett Markov modellek, szabály indukció.
12: Egyéb alkalmazások: kereső motorok, gépi fordítás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Évvégi vizsga félévközi projekttel kiváltható.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A hatályos TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A hatályos TVSz szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kornai András: Mathematical Linguistics. Springer Verlag (20007)
(Advanced Information and Knowledge Processing series -- series editors Jain and Wu)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
10
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kornai András
Beosztás: 
c. egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME GTK MOKK
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: