BMETE95AM02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Feladatmegoldó szeminárium 1
A tárgy angol címe: 
Problem Solving Seminar 1
A tárgy rövid címe: 
FelMegSzem1
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.02.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.10.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai elemi kombinatorika, anlízis, algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A félév folyamán a hallgatók heti rendszerességgel kapnak feladatsorokat a matematika kűlönböző témaköreiből. Hangsúlyosan szerepelnek kombinatorikai, anlízisbeli és a lineáris algebra témakörébe vágó feladatok. A feladatok nehézségi spektruma széles: bevezető és gyakorló
feladatok mellett minden témakörben rafinált, ötletes megoldásokat igénylő feladatok is szerepelnek. A szeminárium felkészíti a hallgatót az önálló feladatelemzői és feladatmegoldói munkára.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok heti rendszerességgel, ZH1, ZH2
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
időben be nem nyújtott házifeladatok utólag NEM pótolhatók, pót ZH a félév végén, gyak IV a vizsgaidőszak elején
Konzultációs lehetőségek: 
ZH-k előtt külön konzultáció
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
az előadó jegyzetei
haladó feladatgyűjtemények
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth Bálint
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Matematika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: