BMETE95AM13_2009-05-06-ig

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szakdolgozat
A tárgy angol címe: 
Thesis
A tárgy rövid címe: 
Szakdolgozat
0
0
0
f
Kredit: 
10
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AM21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnállóKutatás2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.02.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.10.18.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSC) képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

E tárgy keretében készítik el a végzős hallgatók szakdolgozatukat, amelyben számot adanak arról, hogy az elsajátított ismeret eket önállóan és alkotó módon tudják használni.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
rendszeres beszámoló
Követelmények vizsgaidőszakban: 
záróvizsga
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
rendszeresen
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
100
Egyéb elfoglaltság: 
100
Vizsgafelkészülés: 
100
Összesen: 
300
Ellenőrző adat: 
300
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: