BMETE95MM43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Longitudinális adatelemzés és idősorok
A tárgy angol címe: 
Longitudinal Data Analysis and Time Series
A tárgy rövid címe: 
LongitudinálisAdatelemzés
3
1
0
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.07.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.07.16
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
differenciál- és integrálszámítás, lineáris algebra, valószínűségszámítás, statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
  • Essentials of R and statistical programming
  • Review of before-and-after and other randomized block design studies
  • Linear and polynomial growth modelling
  • Nonlinear growth models and applications
  • Time series analysis and variance structures
  • Connections to structural equations models and path analysis
  • Overview of survival analysis methods
Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyi dolgozatok (2db), házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval történő megegyezés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
oktató saját készülő jegyzete
Agresti, A., 2019, An Introduction to Categorical Data Analysis, 3rd Ed., Wiley
Agresti, A., 2013, Categorical Data Analysis, 3rd Ed., Wiley.
Collett, D., 2015, Modelling Survival Data in Medical Research, 3rd Ed., CRC Press.
Fitzmaurice, G.M., Laird, N.M. & Ware, J.H., 2011, Applied Longitudinal Analysis, 2nd Ed., Wiley.
Hedeker, D. & Gibbons, R.D., 2006, Longitudinal Data Analysis, Wiley.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
28
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
6
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Timothy O'Brien
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Loyola University, Chicago, USA
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly