Matematikus osztatlan képzés

Tanrend

A képzés két részből áll:

 • alapozó képzés (1. - 5. szemeszter)
  zömében kötelező tárgyakat tartalmaz

 • szakirányú képzés (6. - 10. szemeszter)
  szakirányt kell választani, választási lehetőségek a következők:  egy fő- és egy mellékszakirány vagy egy főszakirány és két témacsoport vagy két főszakirány

Főszakirányok

 • Algebra és alkalmazásai
 • Analízis és alkalmazásai
 • Operációkutatás és alkalmazásai
 • Sztochasztika

Mellékszakirányok

 • Algebra és alkalmazásai
 • Analízis és alkalmazásai
 • Geometria
 • Operációkutatás és alkalmazásai
 • Sztochasztika

Témacsoportok

 • Algebra és alkalmazásai
 • Analízis és alkalmazásai
 • Geometria
 • Operációkutatás és alkalmazásai
 • Sztochasztika
 • Közgazdasági matematika
 • Kombinatorika
 • Formális rendszerek

 

 

Záróvizsga

A záróvizsga letételéhez a Diplomamunka kivételével a következő krediteket kell megszerezni:

Kötelező (alapképzés során) 177 kredit
Kötelező (szakirány során) * 75 kredit
Diplomamunka előkészítő 2 kredit
Diplomamunka 30 kredit
Szabadon választható 16 kredit
összesen: 300 kredit

* egy főszakirány (36 kr) + egy mellékszakirány (24 kr) + kötelezően választható tárgyak (15 kr) vagy
* egy főszakirány (36 kr) + két témacsoport (12 kr+12 kr) + kötelezően választható tárgyak (15 kr) vagy
* két főszakirány (36 kr+36 kr) + kötelezően választható tárgyak (3 kr)

Tárgylista:

 

Záróvizsga Bizottság

 

Képzésváltás

Átvétel  matematikus szakról matematika alapképzésre (BSc):