Akkreditációs, Kreditátviteli és Tantárgybefogadó bizottság 2015. december 2-től

Időszak: 
2015.12.02
Elnök: 
Dr. Babarczy Anna egyetemi adjunktus, KTT
Tagok: 
Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens, tanszékvezető, NTI
Dr. Nagy Attila egyetemi docens, MI
Dr. Richter Péter egyetemi tanár, FI
Kis Enikő, Fizika BSc, tanácskozási joggal