Oktatási bizottság 2015. szeptember 30-tól

Időszak: 
2015.09.30
Elnök: 
Dr. Prok István egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, MI
Tagok: 
Dr. Babarczy Anna egyetemi docens, KTT
Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens, intézetigazgató, NTI
Dr. Varga Imre egyetemi docens, gazdasági dékánhelyettes, FI
Krisztián Dávid, Fizika BSc
Állandó meghívottak: 
Dr. Orlovits Zsanett egyetemi adjunktus, oktatási igazgatóhelyettes, MI