2016. március 9. szerda 14 óra

Napirendi pontok: 
Javaslat Trefort Ágoston-díj adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat a Kar Kiváló Oktatója cím adományozására.
Előterjesztő: 
Kovács Szilvia, HK elnök
Javaslat a Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja cím adományozására.
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Rektori Dicséret adományozására
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat tanszékvezető-helyettesi megbízásokra.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat a Fizikai Intézet SzMSz-ére.
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, intézetigazgató
Javaslat a Kognitív Tudományi Tanszék SzMSz-ére.
Előterjesztő: 
Dr. Lukács Ágnes, tanszékvezető
Javaslat egyetemi docensi álláshely létesítésére a Differenciálegyenletek Tanszéken.
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató
Egyebek
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán