2016. április 27. szerda 14 óra

Napirendi pontok: 
Javaslat a Kar Gazdálkodási szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Beszámoló a Kar 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
Javaslat a Kar 2016. évi költségvetésére. (A kari SzMSz 8.§ (12) e) alpontja alapján "a Kar éves költségvetésére, a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztés, módosító javaslat csak írásban tehető".)
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
Javaslat a Fizikai Intézet stratégiai igazgató-helyettesének kinevezésére.
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, intézetigazgató
Javaslat a Fizikai Intézet oktatási igazgató-helyettesének kinevezésére.
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, intézetigazgató
Beszámoló a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes elmúlt 3 éves munkájáról.
Előadó: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
Beszámoló a Geometria Tanszék elmúlt 5 éves munkájáról.
Előadó: 
Dr. G. Horváth Ákos, tanszékvezető
Javaslat a Kognitív Tudományi Tanszék SzMSz-ének módosítására.
Előterjesztő: 
Dr. Lukács Ágnes, tanszékvezető
Javaslat a Matematika Intézet SzMSz-ének módosítására.
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató
Tájékoztatás a Fizika BSc szak Fizikus MSc-ben is szereplő kötelezően választható tárgyainak kreditváltozásáról.
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh László, a Fizikus Szakbizottság elnöke
Egyebek
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán