Kari Tanács 2018. március 7.

Napirendi pontok: 
1. Kármán Tódor-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
2. Trefort Ágoston-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. A Kari Hallgatói Képviselet SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: 
Lestyan Bence, HK elnök
4. A Matematika BSc szak tanrendjének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató, MI
5. Tájékoztató a Kar 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes