Oktatási bizottság 2017. szeptember 27-től

Időszak: 
2017.09.27
Elnök: 
Dr. Prok István egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, MI
Tagok: 
Dr. Babarczy Anna egyetemi docens, KTT
Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens, intézetigazgató, NTI
Dr. Varga Imre egyetemi docens, gazdasági dékánhelyettes, FI
HK által delegált 1 fő
Állandó meghívottak: 
Dr. Nagy Katalin egyetemi docens, oktatási igazgatóhelyettes, MI