Kari Tanács 2018. október 3.

Napirendi pontok: 
1. A Kari Tanács új tagjainak bemutatása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. A Kari Tanács bizottságainak módosítása (a kari SZMSZ 1. sz. melléklete)
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Tudományos főmunkatárs kinevezése az Elméleti Fizika Tanszékre
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Egyetemi docensi álláshelyek létesítése 2019-re
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
5. Apáczai Csere János-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
6. Szent-Györgyi Albert-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
7. Professor Emeritus cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
8. Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
9. A Matematika Intézet igazgatójának kinevezése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
10. Az Atomenergetika Tanszék tanszékvezetőjének beszámolója
Előterjesztő: 
Dr. Szalóki Imre, tanszékvezető
11. Az Atomenergetika Tanszék tanszékvezetőjének kinevezése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
12. A Kognitív Tudományi Tanszék tanszékvezető-helyettesének beszámolója
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, tanszékvezető
13. Atomerőművi Üzemeltetési Szakmérnök / Szakember Szakirányú Továbbképzési Szakok létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
14. A Fizika Bsc képzés mintatantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Takács Gábor, igazgatóhelyettes, FI
15. A Kari Tanács üléstervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
16. Tájékoztató az Egyetem féléves kontrolling jelentéséről
Előadó: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
17. Tájékoztató a nyári felvételi eljárás eredményeiről
Előadó: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
18. Tájékoztató a regisztrációs héten az újonnan fölvett hallgatók számára szervezett eseményekről
Előadó: 
Lestyan Bence, elnök HK.
19. Egyebek