Pálcaköteg PIV modell gépészeti környezetének tervezése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Design of rod bundle PIV model auxiliary system
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
BSc szakdolgozat téma - fizikus
Félév: 
2018/19/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Yamaji Bogdán
Email cím: 
yamaji@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
egyetemi docens
Elvárások: 

Önálló, pontos munkavégzés

Áramlástani alapok ismerete

Számítógépes ismeretek előny/hasznos, CAD és CFD ismeretek előny/hasznos, hajlandóság ezek elsajátítására

Angol nyelvtudás

Leírás: 

A Nukleáris Technikai Intézetben 2007-től áll rendelkezése Particle Image Velocimetry (PIV) mérőrendszer, mely alkalmas komplex geometriában lejátszódó áramlási folyamatok beavatkozás-mentes mérésére. A kétdimenziós sebességmezők rögzítésére és vizsgálatára alkalmas méréstechnikát eredményesen alkalmaztuk eddig többek között eltérő hőmérsékletű csóvák keveredésének vizsgálatára, az Oktatóreaktor fűtőelempálcája körül kialakuló áramkép feltérképezésére, és a pálca felületén kialakuló hőátadási tényező becslésére, vagy az MSFR sóolvadékos reaktorkoncepció aktív zónájában létrejövő áramlási tér vizsgálatára.

A szakdolgozat/TDK keretében a gázhűtésű gyorsreaktor demonstrációs reaktorának, az Allegro-nak, illetve a várhatóan Magyarországon is megépülő VVER-1200 reaktortípusnak az üzemanyag-kazettájában is alkalmazott háromszögrácsban elrendezett pálcakötegekben kialakuló áramlások vizsgálatát célozza. A nemzetközi szakirodalomban jelenleg dominálnak a négyzetrács geometriájú pálcakötegeket vizsgáló PIV mérések, mivel a nyugati PWR-ek esetén ilyen elrendezésűek a fűtőelemkötegek. Háromszögrács geometriát a közelmúltban csak Hassan és szerzőtársai [1] vizsgáltak negyedikgenerációs LMFR üzemanyag modelljén végzett mérésekkel, illetve korábban Tar és társai végeztek méréseket VVER-440 üzemanyag modellen [2].

A hallgató feladata egy hét pálcát tartalmazó háromszögrács geometriájú kísérleti modell gépészeti környezetének megtervezése. A tervezés során figyelembe kell venni a kísérleti modellben alkalmazható anyagokat, a PIV mérésekhez és a megfelelő kísérleti modellezéshez szükséges – hasonlóságelméleten alapuló – méreteket, illetve a modellezni kívánt Reynolds-szám tartományt. A szakdolgozatban/TDK dolgozatban össze kell foglalni a problémakörre vonatkozó nemzetközi szakirodalom eredményeit is.

[1]     Nguyen, Goth, Jones, Lee, Hassan: PIV measurements of turbulent flows in a 61-pin wire-wrapped hexagonal fuel bundle; International Journal of Heat and Fluid Flow 65 (2017) 47–59

[2]     Tar és tsai: VVER üzemanyag kazetta hűtőközeg keveredésének kísérleti vizsgálata PIV méréstechnikával; Nukleon, 2008. november I. évf. (2008) 20

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva