Felületi nanoszerkezetek biomolekulák, gázok és gőzök optikai érzékelésére

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Surface nanostructures as sensors for biomolecues, gases, and vapours
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2018/19/2.
Témavezető: 
Név: 
Petrik Péter
Email cím: 
petrik.peter@energia.mta.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
MTA EK MFA, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Fotonika Laboratórium
Beosztás: 
tudományos tanácsadó, MTA EK Fotonika Laboratórium vezetője
Konzulens: 
Név: 
Halbritter András Ernő
Email cím: 
halbritt@mail.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Fizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi tanár, tanszékvezető
Elvárások: 

Analitikus gondolkodásra és önálló problémamegoldásra való készség, angol nyelv. Programnyelvek ismerete előny (MATLAB, C, Pascal).

 

Leírás: 

A nanoszerkezeteket tartalmazó rétegek alkalmazási területei rohamosan bővülnek az utóbbi években, többek között a szenzorika, a napelemtechnológia és a fotonika területén. A munka célja szenzorikai célra alkalmas vékonyrétegek készítése, valamint a készített rétegek optikai vizsgálata. Roncsolásmentes módszer lévén a rétegépülést folyamatosan nyomon tudjuk követni folyadékcellában, és a rétegépülés folyamatát, valamint a réteg szerkezetét kinetikai és optikai modellekkel írjuk le. A vizsgálat kiterjed különböző alacsony dimenziójú felületi szerkezetek megtervezésére, előállítására, valamint fehérjék, gázok és gőzök ezekhez való kötődésének optikai érzékelésére. A jelölt feladata (1) a rétegek elkészítése, (2) mérések végzése különleges folyadékcellákkal és elrendezésekben a rétegépülés közben és után (in situ és ex situ vizsgálatok), valamint (3) a mérések elemzése, optikai és kinetikai modellek alkotása a folyamatok nyomon követésére.  Az optikai méréseket az EK MFA Fotonika laboratórium ellipszometria csoportjában végezzük (http://www.ellipsometry.hu).

 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva