Szupravezető nanostruktúrák

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Superconducting nanostructures
Típus: 
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2018/19/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Újfalussy Balázs
Email cím: 
ujfalussy.balazs@wigner.mta.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs, osztályvezető
Konzulens: 
Név: 
Dr. Szunyogh László
Email cím: 
szunyogh@phy.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Elméleti Fizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi tanár, tanszékvezető
Hallgató: 
Név: 
Györgypál Zsolt
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
Elvárások: 

relativisztikus kvantummechanika alapos ismerete és jó programozói ismeretek 

Leírás: 

Az utóbbi években a nanoméretű szupravezetők elmélete és gyakorlata egyaránt a kutatások előterébe került. Különösen érdekesek azok az erőfeszítések, amelyek egy s-típusú szupravezető felületére helyezett kiterjedt mágneses szennyeződésekre irányulnak. Az ilyen szennyező atomok a szupravezetőben Yu-Shiba-Ruszinov állapotokat hoznak létre. Kiterjedtebb szennyezők esetén Majorana állapotok megjelenése is várható, amelyek alapvető szerepet játszanak egyes kvantumszámítógép architektúra tervekben.  Az MSc diplomamunka ilyen szennyező állapotok elméleti vizsgálatára irányul a Bogoliubov - deGennes egyenletek Green függvényes sávszerkezeti módszerekkel történő megoldásával. A diplomamunkás feladata, hogy a kétdimenziós transzláció invariáns, réteges rendszerekre már létező implementációt [1] kiterjessze felületekre helyezett véges méretű atomcsoportokra. Az új kódot adatomok és atomi láncok elektronállapotainak vizsgálatára alkalmazzuk szupravezetők felületén, kiemelt tekintettel vas láncokra Re(0001) felületen, melyekre nemrégiben a Majorana állapotok létezésére utaló ígéretes kísérletet publikáltak [2].

[1] G. Csire, A. Deák, B. Nyári, H. Ebert, J. F. Annett, and B. Újfalussy, Physical Review B 97, 024514 (2018)

[2] H. Kim, A. Palacio-Morales, T. Posske, L. Rózsa, K. Palotás, L. Szunyogh, M. Thorwart, and R. Wiesendanger, Science Advances 4, eaar5251 (2018)

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva