Radioaktív bomlási sorok vizsgálata folytonos idejű Markov-láncok segítségével

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Investigation of radioactive decay chains with continuous-time Markov chains
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
BSc szakdolgozat téma - fizikus
Félév: 
2018/19/2.
Témavezető: 
Név: 
Halász Máté Gergely
Email cím: 
halasz@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Konzulens: 
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Email cím: 
szieberth@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Nukleáris Technika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi docens
Hallgató: 
Név: 
Sebestény Dániel István
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
Elvárások: 

alapvető magfizikai ismeretek, valószínűségszámítási ismeretek, programozási ismeret (pl. MATLAB), angol nyelvtudás

Leírás: 
A radioaktív minták analízisére használt modern spektroszkópiai berendezések jellemzően idő- és energiabélyeggel ellátott beütéseket regisztrálnak, azaz a detektálási események során mért jelamplitudó mellett rögzítik a detektálás időpontját is. Ez lehetővé teszi különböző, idő alapú mérési módszerek használatát, mint például az időintervallum analízisen alapuló élettartam méréseket és egyéb kvantitatív analíziseket. A radioaktív bomlások sztochasztikus jellege emellett lehetőséget teremt a sztochasztikus folyamatok, illetve azon belül a Markov-láncok elméletén alapuló becslésekre. Speciálisan, egy radioaktív atommag bomlási sora leírható egy folytonos idejű Markov-lánccal, melynek kezdeti eloszlása az adott anyamagban van koncentrálva. Az atommagok örökifjúságának megfelelően a kiválasztott atommag élettartama exponenciális eloszlású valószínűségi változó, a leánymag pedig a bomlási gyakoriságoknak megfelelően sorsolódik.
 
A hallgató feladata a radioaktív bomlási sorok folytonos idejű Markov-láncok elméletén alapuló vizsgálata, valamint egy bomlási sor különböző tagjait tartalmazó mintában történő bomlások időbeli eloszlásának jellemzése és az elméleti megfontolások ellenőrzése szimulációk segítségével. Ehhez a hallgatónak várhatóan a következő feladatokat kell elvégeznie:
 
  • A diszkrét és folytonos idejű Markov-láncok alapvető elméletének és a radioaktív bomlások valószínűségelméleti leírásának áttekintése;
  • Matematikai összefüggések meghatározása egy bomlási sor különböző izotópjait tartalmazó mintában történő bomlások időbeli eloszlására, a különböző bomlások idejének várható értékére;
  • Monte Carlo szimuláció implementálása, amelynek segítségével tetszőleges elemszámú és esetlegesen elágazást is tartalmazó bomlási sorok esetén ellenőrizhetők a levezetett összefüggések;
  • Az elméleti megfontolások és a szimulációs eredmények összevetése.
 
Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva