ATOMKI PET detektormodul alkalmazása Gamma-tomográfiára

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
ATOMKI PET detector module application for gamma tomography
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
BSc szakdolgozat téma - fizikus
Félév: 
2018/19/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Email cím: 
legrady@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
NTI
Beosztás: 
egy.docens
Hallgató: 
Név: 
Sáfrán Péter Márk
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
Elvárások: 

nukleáris mérésteechnika alapos ismerete

Leírás: 

A BME Nukleáris Technikai Intézetében rendelkezésre álló ATOMKI gyártású Pozitron Emissziós Tomográfiás (PET) detektormodul 33x33 effektív kristálypixelen képes térfüggő módon gamma fotonok detektálására. Gamma pontforrás segítségével tárgyak több szögből történő projekciós átvilágítása lehetőséget teremt gamma tomográfiás felvételekre, így nagyobb optikai vastagságú tárgyak, akár nagyobb fémtárgyak térbeli leképezése is lehetségessé válhat. Az NTI-ben fejlesztett mérőszoftver segítségével a projekciós felvételek és a spektrumok felvehetők. A gamma fotonok térbeli eloszlásának korrelációja a kristálypixelekkel szotchasztikus leképezés, ezért jelentős bizonytalanságok lépnek fel a detektor térbeli jelének értelmezésénél. További bizonytalansági faktor a kristály-fotoelektronsokszorozó rendszer erősítési tényezőjének inhomogenitása. A hallgató feladatai a követketők:

1) pontoforrás segítségével nyert felvételek kristálytű-lokalizációjának megvalósítása, holtidő és gain-korrekkció algoritmusának kidolgozása

2) projekciós felvételek készítése ismert geometriájú, a leképezés szempontjából pontszerű objektumról

3) lehetőség szerint az ismert tárgy projekciós képei alapján az effektív forrás-forgástengely-detektorsík pozíciók meghatározása és tomográfiás rekonstrukciója

 
Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva