Kari Tanács 2020. június 17.

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

Napirendi pontok: 
1. A Kar 2020. évi költségvetése
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
2. Kari Tudományos Ösztöndíj odaítélése
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
4. A Fizika BSc képzés tatantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Takács Gábor, igazgatóhelyettes, FI
5. Egyetemi tanári és egyetemi docensi álláshelyek létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
6. A Kar által gondozott képzések önköltségi díjai
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
7. A Kari Tanács 2020/21 tanévi üléseinek tervezett időpontjai
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
8. A Matematikus Záróvizsga Bizottságok összetételének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Simon Károly, tanszkvezető, Sztochasztika Tanszék