Kari Tanulmányi Bizottság

Elnök:
Dr. Prok István egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, MI
Tagok:
  • Dr. Babarczy Anna egyetemi docens, KTT
  • Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens, intézetigazgató, NTI
  • Dr. Takács Gábor egyetemi tanár, FI
  • HK által delegált 4 fő
Állandó meghívottak:
  • Dr. Nagy Katalin egyetemi docenss, oktatási igazgatóhelyettes, MI