Munkatársainkat is kitüntették a Műegyetem Ünnepi szenátusi ülésén

Ünnepi szenátusi ülésen került sor a BME Díszpolgára, a PhD, a DLA és a Tiszteletbeli Doktorok avatására, valamint a József Nádor Emlékérem és más rangos egyetemi kitüntetések átadására.

Aszódi Attila, a BME TTK dékánjának előterjesztésére Tiszteletbeli Doktorrá avatták Pázsit Imre professzort a természettudományok terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységéért.

„Pázsit Imre professzor a göteborgi Chalmers Műszaki Egyetem atomenergetikai tanszékének korábbi vezetője. Tudományos pályáját Magyarországon az Atomenergetikai Kutatóintézetben (AEKI) kezdte. Jelentős eredményeket ért el az ún. reaktorzaj elmélete és számítási módszerei terén, amelyek megalapozták a paksi atomerőműben azóta is alkalmazott neutronzaj-diagnosztikai módszereket. 1983-tól a svéd Studsvik kutatóintézetben dolgozott, majd 1991-ben professzori címet nyert a Chalmers atomenergetikai tanszékén, amelyet nyugdíjazásáig vezetett. Nemzetközi szinten is magasan elismert tudományos pályája mellett folyamatosan kapcsolódott a hazai tudományossághoz, és azon belül a BME NTI-hez, így elért sikerei révén a hazai reaktorfizikai kutatás és oktatás fejlődéséhez is hozzájárult” – ismertette a professzor munkásságát Aszódi Attila, a BME TTK dékánja.

József Nádor Emlékérmet nyújtottak át Mihály Györgynek, a TTK Fizikai Intézet – Fizika Tanszék egyetemi tanárának (Aszódi Attila, a Természettudományi Kar dékánja előterjesztésére)

Az Emlékéremmel azokat a személyeket díjazza a Szenátus, akiket kimagasló oktató-nevelő és tudományos munkájuk, az egyetem jó hírének növelése érdekében kifejtett tevékenységük erre érdemessé tett, illetve az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben vagy más egyetemi munkaterületen nyújtott kimagasló teljesítményükkel elősegítették a BME fejlődését.

 A díjakat Czigány Tibor rektor és Habsburg Eilika főhercegné nyújtották át:

„Mihály György a Fizika Tanszék és a Fizika Intézet korábbi igazgatója, Széchenyi-díjas, az MTA rendes tagja. A szilárdtestfizika területén nemzetközi szinten is elismert kutatásainak 157 közleményére mintegy 2400 független hivatkozás érkezett. Kiemelkedő szakmai eredményei mellett 2007 és 2019 között elnökként vezette a BME EHBDT munkáját. Személyes hozzájárulása alapvető volt abban, hogy az EHBDT által kialakított eljárásrendben a BME-n kiadott fokozatok kimagasló színvonalúak, és ez a testület egyetemünk szakmai-tudományos értékeinek meghatározó letéteményese.”


„A Műegyetem Kiváló Oktatója” kitüntetésben azok az oktatók részesülhetnek – szintén az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára – akiket az összes, általuk oktatott kurzuson együttvéve legalább 100 hallgató véleményezett, és a kialakult sorrendben az első öt helyen szerepeltek. Ez alkalomból az elmúlt két félév oktatói vették át az elismerést Czigány Tibor rektortól és Szili Ákostól, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökétől.

Kitüntetést vehetett át:

Bokor Nándor, a BME TTK Fizika Tanszék egyetemi docense

 

Svantnerné Sebestyén Gabriella, a BME TTK Differenciálegyenletek Tanszék adjunktusa

 

Szirmai Jenő, a BME TTK Geometria Tanszék docense


Egyetemünk Habilitációs Bizottsága habilitációt ítélt azok számára, akik eredményes tudományos kutató, alkotó és szakirodalmi tevékenységüket,, továbbá tananyagformáló és – átadó előadókészségüket magyar és idegen nyelven nyilvános eljárás keretében bizonyították Az oklevél tudományáguk területén önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházza fel a habilitáltakat.

Két kollégánknak ítéltek oda habilitációt:

Hegedüs Pál (A csoportok reprezentációelmélete, valamint ennek alkalmazásai terén elért eredményeiért – az oklevelet későbbi időpontban veszi át)

Hózer Zoltán (Atomerőművi üzemzavarok fűtőelemekre való hatásainak vizsgálatáért – az oklevelet későbbi időpontban veszi át) )

 

Részletes beszámoló a BME honlapján ►