Orvosi Fizika szakirány

Az orvosfizika tudománya a fizika humán alkalmazásaival és azok fejlesztésével foglalkozik, legfőképpen a diagnosztikai képalkotás és a sugárterápia területén.

Kiknek ajánljuk

Az orvosi fizika szakirányt olyan BSc-vel rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akik a fizikai alapismeretek gyakorlati alkalmazásai iránt érdeklődnek, tudásukat elsősorban olyan interdiszciplináris területeken tudnák kamatoztatni, ahol egészségügyi és műszaki szakemberekből álló csoportok kutatói, fejlesztői és alkalmazói munkát végeznek az orvostudomány és sikeres gyógyításhoz kapcsolódó ipari kutatás területén.

Kiket várunk

A fizika BSc végzettségűek mellett várjuk villamosmérnöki, vegyészmérnöki, mérnök-informatikusi, mechatronikai mérnöki, illetve gépészmérnöki BSc diplomával rendelkező hallgatók jelentkezését is, akiknek tanulmányaik során a fizika megközelítése és szemléletmódja felkeltette az érdeklődését, és kimondottan a kutatás-fejlesztés kihívásai felé kívánnak fordulni.

A szakirány szerkezete

Az orvosi fizika szakirány mintatantervét úgy alakítottuk ki, hogy a képzés tartalmazza a diagnosztikai és terápiás tantárgyakhoz szükséges alapvető orvosi ismereteket is. A szakirányt választó hallgatók bővebb ismeretekre tehetnek szert az orvosi képalkotás, röntgendiagnosztika, sugárterápia, mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásai, nukleáris medicina, sugárvédelem, lézeres technikák valamint mindezek alkalmazási területén.

Az MSc képzésben fontos szerepet betöltő önálló laboratórium, valamint diplomamunka (és TDK) témákat úgy alakítjuk ki, hogy azok valós kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódjanak. Ezáltal lehetőség van egészségügyi intézmények kutató-fejlesztő munkájában, illetve diagnosztikai és terápiás berendezéseket gyártó vállalatok projektjeiben részt venni. Az egészségügyi intézményekkel és az orvosi műszergyártó cégekkel kialakított szoros kapcsolat biztosítja az átadott tudás naprakészségét, valamint a hallgatók megismerkedhetnek az egészségügyi intézmények és műszergyártó cégek működésével, alkalmuk nyílik arra, hogy megszerzett tudásukat felhasználják a gyakorlatban.

Ez a képzés jelenleg az egyetlen MSc orvosi fizikusképzés Magyarországon.

Az orvosi fizika szakirány kötelezően választható tárgyai itt találhatók.

Szigorlati tantárgyak: Funkcionális anatómia, Rendszerélettan, Orvosi képalkotó eljárások, Sugárterápia fizikai alapjai

Természetesen lehetőség van a tanulmányok folytatásra, PhD fokozat megszerzésére a Fizikai Tudományok Doktori Iskola keretében az alkalmazott fizika területén is.

A képzés részletei a www.ttk.bme.hu honlapon találhatóak, de személyesen is lehet érdeklődni.

Dr. Légrády Dávid
egyetemi docens
a Fizika MSc szak Orvosi fizika szakirányának felelőse