Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Komplex hálózatok
2. A tárgy angol címe Complex networks
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kertész János beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2013.04.05. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2013.04.26.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Statisztikus fizika, valószínűségszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Kutatófizikus szakirányának kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
The aim of the course is to give an introduction to the rapidly developing interdisciplinary field of complex networks. 1. Complex systems and their scaffold 2. Percolation theory 3. Erdős-Rényi and small world graphs 4. Scale free networks 5. The configuration model 6. Networks growth models 7. Local and hierarchical structures 8. Communities 9. Spreading 10. Temporal networks 11. Social networks 12. Economic networks 13. Ecological networks 14. Project presentation
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Project work vizsga-
időszakban
Test
13. Pótlási lehetőségek
Oral examination
14. Konzultációs lehetőségek
Consultation upon agreement
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A.-L. Barabási: Linked (2002), M. E. J. Newman: Networks: An introduction (2010)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
7
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
28
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
7
16.8 Vizsgafelkészülés
20
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Kertész János
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László